Anonyme Island Resort, Seychellene, Seychellene

Anonyme Island Resort, Seychellene, Seychellene

Anonyme Island ligger 700 meter fra østkysten. May. et område på 40 hektar, er privateid.